بازگشت


 

شما مي توانيد در تمامي ساعات شبانه روز ، به صورت آني و با در اختيار داشتن هر يک از کارتهاي عضو شبکه شتاب ، با مراجعه به سايت www.myparsonline.com سرويس اينترنت پرسرعت خود را به صورت آنلاين تمديد نماييد.

مزاياي تمديد اشتراک به صورت آنلاين
1. امکان تمديد اشتراک در هنگام اتمام زمان و يا حجم ترافيک سرويس
2. عدم نياز به حضور فيزيکي در بانک يا فروشگاه پارس آنلاين و يا تماس تلفني با شرکت پارس آنلاين
3. امکان تمديد اشتراک به صورت آني و بدون صرف زمان و هزينه اضافي
4. امکان خريد ترافيک اضافی و استفاده از آن در روزهاي باقيمانده از قرارداد فعلی
5. امکان تمديد اشتراک فعلي و يا تغيير سرويس بدون نياز به تماس با بخش فروش شرکت پارس آنلاين

تمدید موقت اشتراک

در صورتيکه در حال حاضر امکان تمديد قرارداد خود را بصورت آنلاين نداريد ، اشتراک خود را بصورت موقت (براي 5 روز و به  همراه یک گیگا بایت حجم ترافیک) و با تکميل فرم زير تمديد نماييد

• در صورتيکه ترافيک حجمي سرويس شما به پايان رسيده باشد ، با استفاده از روش تمديد موقت ، شما می توانيد در زمان باقی مانده از سرويس فعلی خود ، یک گیگا بایت از ترافيک سرويس بعدی خود استفاده نماييد و شما می بايست ظرف مدت باقی مانده نسبت به تمديد قراردادADSL خود اقدام نماييد.

• ترافيک حجمي سرويس شما در زمان استفاده از تمديد موقت به صورت رايگان نبوده و محاسبه می گردد.

شما می توانيد جهت ارتباط با واحد تمديد ADSL تهران با شماره تلفن 82208222 تماس حاصل نموده و يا از طريق آدرس الکترونيکي Tehran-adsl@parsonline.com موارد خود را با ما در ميان بگزاريد.

تمدید موقت اشتراک