کاربر گرامی:
اشتراک اینترنت شما بدلیل اتمام مهلت قرارداد یا ظرفیت حجمی، در حال حاضر به اتمام رسیده است.
شما می توانید برای تمدید اشتراک اینترنت ADSL خود، به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایید.
توجه : در صورتیکه ظرفیت حجمی سرویس شما به اتمام رسیده است ، بدون خرید ترافیک اضافی امکان استفاده از سرویس در بازده زمانی ترافیک رایگان شبانه وجود ندارد

 ورود کاربران اینترنت پرسرعت ADSL2+

ورود کاربران ( http://onebill.parsonline.com/OneBill )

 تمدید اشتراک به صورت آنلاین
با استفاده از این سرویس اشتراک ADSL شما پس از 5 دقیقه تمدید خواهد شد.
راهنمای استفاده از این روش

 تمديد اشتراک اينترنت بصورت موقت
از این سرویس فقط یکبار در طول مدت قرارداد می توانید استفاده نمائید و پس از 5 دقیقه اشتراک ADSL شما تمدید خواهد شد.
توجه: مدت اعتبار این سرویس 5 روز می باشد و در صورت عدم تمدید اشتراک در طول این مدت، شما فقط از طریق تمدید اشتراک بصورت آنلاین (تمدید اشتراک از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب) می توانید نسبت به تمدید اشتراک ADSL خود اقدام نمائید
.
نکته : ترافیک شبانه در این 5 روز رایگان نمی باشد و از میزان ترافیک ارایه شده کسر می گردد. 

تخفیف خرید آنتی ویروس برای مشترکین خدمات پارس آنلاین

اطلاعات بیشتر

 

شرکت پارس آنلاین (خدمات اینترنت) : تهران، خیابان خرمشهر، شماره 222 ،تلفن  82200