Clicky

کاربر گرامی:

در حال حاضر اشتراک اینترنت شما بدلیل اتمام مهلت قرارداد یا ظرفیت حجمی، به اتمام رسیده است.

شما می توانید برای تمدید اشتراک اینترنت ADSL خود، از روش های مختلفی اقدام نمایید و یا در صورت عدم دسترسی برای پرداخت از طریق سیستم های بانکی می توانید از مزایای شارژ اضطراری استفاده نمایید

در صورتیکه ظرفیت حجمی سرویس شما به اتمام رسیده است ، بدون خرید ترافیک اضافی امکان استفاده از سرویس در بازه زمانی ترافیک رایگان شبانه وجود ندارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۱۵۸۵ و یا با دفاتر نمایندگی پارس آنلاین در شهر خود تماس حاصل نمایید. (اطلاعات نمایندگان)